hödürleýän zadymyz

1c9b1ab8-0790-4692-b23b-ba9786b7d3a3

Biz hakda

Ningbo Realever Enterprise Ltd., Hytaýda, YiWu we Şanhaýyň golaýynda bir hünärmen kompaniýa bolup, esasan çaga we çagalar aýakgaplary, sandal, çaga joraplary we olja, sowuk howa trikota items önümleri, trikotaorgan ýorgan we köp sanly çaga we çagalar önümleri bilen iş salyşýar. eşik, bibli we noýba, çagalar üçin saýawanlar, TUTU yubkasy, saç esbaplary we egin-eşikler .Şonuň ýaly-da, satmak üçin sowgat hökmünde gabat gelýän önümleri saýlap bilersiňiz.Bu ugurda 20 ýyldan gowrak işlänimizden we ösdürenimizden soň, baý tejribämiz bar we dürli bazarlardan gelen müşderiler üçin OEM & ODM hyzmatlaryny berip bileris.

Işgärlerimiziň köpüsi 10 ýyldan gowrak işledi, şonuň üçin dürli önümlerde, şeýle hem ajaýyp zawodlarymyzda we tehniklerimizde gaty professional hyzmat hödürläp bilerler.Müşderileriň kotirovka we ösüş üçin dizaýnlaryny we pikirlerini tüýs ýürekden garşylaýarys, islegiňiz boýunça size bir nokatly hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.

 • takmynan_img
 • ofis
 • takmynan_img
 • ammar
has giňişleýin gör

Aýratyn önümler

hemmesini gormek

Täze gelenler

hemmesini gormek

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Hyzmatdaşlarymyz

 • hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş (3)

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.