Çaga aýakgaplary

KimdenREALEVER, ähli möwsümlerde çaga aýakgaplarynyň köp görnüşini taparsyňyz, olar howpsuz, ýumşak we moda.Pls, çagaňyzy tomusda salkyn suwy duýmak üçin sandallar bilen, güýzde düşen ýapraklary saýlamak we gar bilen oýnamak üçin ýyly aýakgap geýmek üçin ajaýyp çeşmä degmek üçin Mary Janes geýmäge mejbur edýär ... Diňe köwşümizi geýiň.

Pagta, PU, ​​gubka, ýalňyş süet, deri, ýüň sütük, çap syýa, esbaplar we taýýar aýakgap ýaly ähli materiallarymyz geçip bilerASTM F963(kiçi bölekler, ýiti nokat, ýiti metal ýa-da aýna gyrasy goşmak bilen),CA65,CASIA(gurşun, kadmium, Phthalates ýaly),16 CFR 1610 lamangyn synagy .

Çaga aýakgaplary üçin ululygymyz 0-6M, 6-12M, 12-24M aralygynda jikme-jik Çagajykdan Çagajyklara çenli .Bu çaganyň iň soňky aýagyna laýyk bolmagy üçin ajaýyp görnüşe eýe .Biziň ähli bäbekleriň bolmagyny isleýäris aýakgaplarymyz bilen ajaýyp ilkinji ädimine eýe boluň.

GeliňREALEVERtapmak üçinýumşak çaga krossowkalary, PU çaga sandallary, bäbek mary janes, moda çaga aýakgaplaryweýyly çaga oljalary!

 • Iň ýokary gyzgyn gyş açyk howada çaga gar aýakgaplary

  Iň ýokary gyzgyn gyş açyk howada çaga gar aýakgaplary

  ÜPJÜNÇILIK: Altyn folga ýüregi / altyn we gülgüne ýaý

  Osapylmagy: Çeňňek we aýlaw

  Ölçegi: 10.5 sm, 11,5 sm, 12.5 sm

  Jorap örtügi: Goýun sütükleri

  Daşarky: Suede

 • BABY MARY JANE

  BABY MARY JANE

  ÜPJÜNÇILIK: PU / GÜL

  Osapylmagy: Çeňňek we aýlaw

  Ölçegi: 10.5 sm, 11,5 sm, 12.5 sm

  Jorap asty: Trikot

  Daşarky: PU

 • Çaga üçin krossowka

  Çaga üçin krossowka

  ÜPJÜNÇILIK: Pagta / PU

  Osapylmagy: Elastik

  Ölçegi: 10.5 sm, 11,5 sm, 12.5 sm

  Jorap örtügi: Çotga nylex

  Outsole: Canvas skid däl

  Aýratynlyklary: Süýşmeýän partiýa Aýakgap geýýär

 • Çaga üçin sandal

  Çaga üçin sandal

  ÜPJÜNÇILIK: Pagta / PU

  Osapylmagy: Çeňňek we aýlaw

  Ölçegi: 10.5 sm, 11,5 sm,12.5 sm

  Jorap örtügi: Pagta / PU

  Outsole: Canvas skid däl

  Aýratynlyklary: Süýşmeýän partiýa Aýakgap geýýär

 • Meri Jeýn Çaga üçin

  Meri Jeýn Çaga üçin

  ÜPJÜNÇILIK: PU / Sequin
  Osapylmagy: Çeňňek we aýlaw
  Ölçegi: 10.5 sm, 11,5 sm,12.5 sm
  Jorap örtügi: Çotga nylex
  Outsole: Canvas nonskid
  Aýratynlyklary: Süýşmeýän partiýa Aýakgap geýýär

 • “Unisex” moda gyşyň ýyly ýyly öý ýakymly haýwanlary

  “Unisex” moda gyşyň ýyly ýyly öý ýakymly haýwanlary

  Upperokarky, ýumşak örtükli we 1X1 gapyrga çeňňegi çagaňyza üýtgeşik terlik hödürleýär.Derini arassalaýan ýumşak ýumşak ýumşak, kiçijik perişde aýaklaryňyz üçin rahat we ýyly duýgy berýär. Bu oljalar çagaňyzyň howpsuzlygyny ýatda saklamak we kiçijik aýaklaryny basmak üçin gaty ýumşak we ýumşak matadan ýasalýar, zyýany ýok çaganyň duýgur deri.Güýzde we gyşda, çaga bulutlarda gezip ýören ýaly ýeňil aýaklaryna mylaýym we ýyly örtülýär.Haýwan multfilminiň dizaýny, bu çaganyň bäbejigini gaty ýakymly we ýakymly görkezýär.Gündelik ulanmak üçin ajaýyp, çykarmak ýa-da geýmek aňsat. Bu ýüpek ajaýypüçin çaga sowgady.

 • Gyşyň yssy kiçijik ýakymly ýumşak ýumşak çaga öýi gyz aýakgap

  Gyşyň yssy kiçijik ýakymly ýumşak ýumşak çaga öýi gyz aýakgap

  Rahatlyk we ýylylyk üçin owadan çaga aýakgaplary

  * Hil süýümi materialy, jikme-jik bezeg bezegi

  * Galyň sütük ýakasy, topuklary gyzdyryň

  * Oglanlaram, gyzlaram saýlap bilýän köp reňk

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.