Plýus önümleri

  • 3D nyşanly sumka we kellä geýilýän toplum

    3D nyşanly sumka we kellä geýilýän toplum

    Örän owadan çaga sumkasynda bir uly 3D nyşany we gabat gelýän kellä geýilýän esasy bölüm bar .Bu kitaplara, kiçi kitaplara, ruçkalara we ş.m. ýaly kiçijik çagalaryň zatlaryny goýup bilersiňiz. synp mekdep okuwçylary bu kitap sumkasy bilen mekdebe gitmäge tolgunýarlar!Şeýle hem haýwanat bagyna gitmek, seýilgähde oýnamak, syýahat etmek we beýleki açyk çäreler üçin amatly.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.