Esasy joraplar

 • 6 jübüt paket Terri jorap çaga üçin

  6 jübüt paket Terri jorap çaga üçin

  Süýümiň düzümi: 80% pagta, 18% poliester, 2% elastikden başga spandex

  Bu joraplar reňk çalt, uzalyp gidýän we gysylmaýan.

  Joraplar üçin 5 reňk bar (gara, deri çal, gök, ak we goýy gök) Haýsydyr bir reňkli habar isleseňiz bize habar beriň.

  Oglanlar üçin ýumşak çagajyk jorap Aýakgabyň topugyna sokulmakdan. Premium amatly we dem alýan mata, ähli möwsümlere laýyk orta galyňlyk, der siňdirýär, ys çydamly, ýapyk barmak doly örtülen dizaýn duýgur derini hapalardan, çişiklerden we mikrob täsirinden goraýar. Bu joraplar Çaganyň özüni aýratyn duýmagyny islän wagtyňyz, doglan gün, Ro Christmasdestwo ýa-da islendik aýratyn waka üçin ajaýyp sowgat.materiallary üýtgetmek, reňkleri üýtgetmek we hemmämiziň size kömek edip biljek adaty nyşany ýasamak ýaly käbir pikirleriňizi goşmak isleýärsiňiz. Biz professional ýüpek öndüriji. Islendik pikir üçin size professional jogap berler.

 • 12 jübüt paket-Unisex-0-12M

  12 jübüt paket-Unisex-0-12M

  Süýümiň düzümi: 75% pagta, 20% poliester, 5% elastikden başga spandex

  Bu joraplar reňk çalt, uzalyp gidýän we gysylmaýan.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.