Trapper şlýapa

  • GURBANÇYLYK HATY we ÇAGALAR ÇAGA ÜÇIN

    GURBANÇYLYK HATY we ÇAGALAR ÇAGA ÜÇIN

    Süýümiň mazmuny: 75% pagta, 20% poliester, 5% spandex. Bezeg aýratynlygy

  • Çaga gyş şlýapa we pişikler toplumy

    Çaga gyş şlýapa we pişikler toplumy

    Gyş möwsümi: Bu çaga gyş şlýapa we pişik toplumynda çaga şlýapa we bir jübüt barmaksyz pişik bar.Çaga pişikleri şol kiçijik barmaklary günüň dowamynda erkin we erkin hereket edýär.Çaga oglan şlýapalary 0-6 aý + Çaga gyzy bäbekleri ýyly saklamak üçin döredildi. Şol bir wagtyň özünde aňsat we ýakymly.Çaga gyzlary we oglanlary üçin çydamly şlýapa we ellikler aňsatlyk bilen gabat gelýär we çagaňyzy rahat saklamak üçin beýleki gyş eşikleri bilen gidýär.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.