Çagalar üçin elmydama haýwan çap etmek bilen arassa / poliester zontik

Gysga düşündiriş:

Kesgitli gyralary bilen howpsuz - Çagalar üçin saýawan, gapyrganyň tekiz gapaklary we goşmaça goragy üpjün edýän tegelek maslahatlary bar.Gyzlar we oglanlar üçin bu çagalar üçin saýawan, şeýle hem çagalaryň saýawan açmagy we ýapylmagyny has ygtybarly edýän çümmük subutnamaly mehanizm bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

nxnn (3)
nxnn (2)
nxnn (6)
nxnn (1)
nxnn (5)
nxnn (4)

Önümiň beýany

100% suw geçirmeýän we ýel geçirmeýän - çagalar üçin kiçijik saýawan, 100% suw geçirmeýän ponge materialdan ýasalýar.Çygly günde gurak ýagyşly günler üçin ajaýyp, aňsatlyk bilen asylýan we saklamak üçin çeňňek bilen aýlawly egrilen tutawaçly, ykjam we ykjam.bu saýawan çagalary saklar.Süýümli aýna gapyrgalary bilen ýel geçirmeýän güýçli metal şahasy bar.
“Better Grip” üçin egri J görnüşli tutawaç - Ergonomiki egri tutawaç bilen “Destinio” çagalar üçin saýawan, hatda uzak wagtlap saklamak we syýahat etmek aňsat.Zeminanyň ýeňil hili, ony 5 ýaş we ondan ýokary çagalar üçin ajaýyp saýawan edýär
Kiçijik oglan ýa-da gyzyňyz üçin ýakymly dizaýnlar - “Destinio” çaga zontiklerinde çagalaryňyzyň halajak ýakymly we ajaýyp dizaýnlary bar.
Açmak we ýapmak aňsat - Çagalarymyzyň saýawanlary, çagalara islän ýerinde islendik wagt howpsuz ulanyp biljekdigini üpjün etmek üçin kiçijik eller we çümmükden goraýan dizaýn üçin aňsat ýakyn we açyk düwme bilen çaga üçin amatly dizaýna eýe.
Iň soňky gurlan - oglanlar we gyzlar üçin saýawan gaty çydamly we uzak ömrüni üpjün edýän 8 süýümli aýna gapyrgasy bolan ultra güýçli metaldan ýasalýar.Oglanlar we gyzlar üçin bu çagalar üçin saýawan, güýçli şemallara garşy durmak üçin ýeterlikdir.
Kid Friendly ululygy we ýeňil agramy - ululygy 17 '' çaga üçin göni saýawan we uly çagalar üçin 19 '' göni saýawan.Şeýle hem, uly çagalar üçin 19 '' üç gatly saýawan bar.
Hemişelik çap edilen material-arassa zontik, elmydama çap edilen aýazly saýawan, çap bilen 190T poliester, 190T Pongee, gara örtükli poliester ...


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER

    Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.